Případ: WHWT

Petr Šrenk, Veterinární klinika Jaggy Praha

V prosinci 2010 byl na naši kliniku referován pacient west highland white terrier, sedmiletý nekastrovaný pes, s následující anamnézou:

Před 8 měsíci kulhání na levou pánevní, následně operace kolene bez výrazného zlepšení, medikace NSAID. Levou pánevní spíše tahá za sebou, hopsá po 3 končetinách. Po vysazení steroidů výrazné zhoršení, poslední 2 dny paraplegie a přeplněný močový měchýř.

Neurologické vyšetření

Chování a vědomí – v normě

Držení a postoj – sedící, atrofie svaloviny obou pánevních, výraznější vlevo

Chůze – paraplegie zádi

Postojové reakce – vzadu 2x -2, vpředu v normě

Hlavové nervy – v normě

Spinální reflexy – hyporeflexie obou pánevních, horší vlevo, hluboká citlivost snížená.

Palpace: diskomfort při extenzi pánevních končetin, L/S přechod výrazně bolestivý

Lokalizace:: L/S , dolní motoneuron

Diferenciální diagnóza: kompresivní onemocnění páteře, trauma, degenerativní, inflamatorní, neoplazie

Navrhovaná vyšetřeni: magnetická rezonance (MRI)

Hyperintenzní signál na T2 dorzálně a vlevo nad prostatou, masa průměru 3 cm odsouvající kolon, ve svalovině paravertebrálně vlevo v oblasti L7 a S1 difúzně hyperintenzní signál. Nervové kořeny L6-7-S1 s hyperintenzním signálem.

T1 sekvence s hypointenzní masou dorzálně a vpravo od prostaty, průměr 3cm.

 

Diferenciální diagnóza: Neoplazie, hematom, inflamace.

Další doplňková vyštření: tenkojehelná aspirační biopsie pod ultrasonografickou kontrolou: odebrané vzorky z masy umístěné v pánvi, cytologická diagnóza: fibrosarkom

Diagnóza: fibrosarkom

Doporučení: euthanázie

Po dohodě s majiteli provedena euthanázie pacienta na našem pracovišti.