Případ: Záchvaty u čivavy

Petr Šrenk, Veterinární klinika Jaggy Praha

V květnu 2010 byl na naši kliniku referován pacient plemene čivava, tříletý nekastrovaný pes, s následující anamnézou: od rána má záchvaty – ztráta vědomí, slinění, křeče, plovací pohyby, hlava stočena doprava. Záchvaty trvají cca 1 minutu. Jedenkrát zvracel. Na jiném pracovišti dostal injekce léků na potlačení záchvatů (diazepam + fenobarbital) a podrobil se vyšetření krve a rentgenologickému vyšetření. Protože se opět objevily záchvaty, majitelka vyhledala další veterinární pracoviště, kde pacient dostal další léky na utlumení křečí a byl referován na naše pracoviště.

Neurologické vyšetření

Vědomí, chování: stuporózní.

Postoj držení těla: laterální poloha, ležící na boku.

Chůze: neschopen.

Postojové reakce: neproveditelné.

Hlavové nervy: spící, pupily izokorické, reagují na osvit.

Spinální reflexy: v normě.

Bolestivost: nezjištěna.

Lokalizace: intrakraniální, velký mozek.

Diferenciální diagnóza: metabolicko-toxický, zánětlivý proces, infarkt, nádor, idiopatická epilepsie

Vzhledem k tomu, že výsledky vyšetření krve nepoukazovaly na metabolické onemocnění (porucha funkce jater, ledvin, slinivky, nadledvinek..), bylo navrženo vyšetření mozku magnetickou rezonancí v kombinaci s odběrem mozkomíšního moku.

Magnetická rezonance

Mozek:

FLAIR transverzální sekvence: frontální kortex vpravo hyperintenzní ložisko meninx a bílé hmoty, parietální kortex vlevo hypointenzní ložiskový signál dorzálně od laterální komory.

T2 transverzální sekvence: hyperintenzní ložisko parietálně vlevo, frontálně vpravo.

T1 transverzální sekvence: parietální kortex hypointenzní ložisko vlevo, frontální kortex hypointenzní ložisko vpravo.

T1 s kontrastem: kontrast enhancement.

Diferenciální dignóza: zánětlivý proces, krvácení, neoplazie

    

Odběr mozkomíšního moku

Pandy test pozitivní, počet buněk zvýšený, cytologie: mononukleární pleocytóza

Diferenciální dignóza: zánětlivý proces, nekrotická encefalitis, GME

Hospitalizace pacienta

Byla zahájena antikonvulzivní a infúzní terapie (fenobarbital i.v. po 12 hodinách, Hartmannův roztok), zároveň byla zahájena léčba zánětu mozku. Pacient se během 5 dnů zotavil a byl bez deficitů fungování nervového systému propuštěn do domácího ošetřování. Majitelé pokračují v podávání léků tlumících záchvaty.