VETINO Jaggy Praha - Veterinární klinika
CZ
menu

NAŠE SLUŽBY

Anesteziologie

 • MVDr. Vojtěch Novák, CertVA

Anestézie je vedena na vysoké úrovni standardu komfortu a bezpečnosti pro pacienta.

Každý anestetizovaný pacient má svého anesteziologa, který jej vyšetří, připraví individuální plán odpovídající jeho stavu a prováděné proceduře a pečuje o něj po celou dobu anestézie i v pooperačním období.

Všichni pacienti mají zajištěny dýchací cesty intubací průdušnice, mají nitrožilní katetr. Monitorována je srdeční činnost, krevní tlak, složení vdechovaných a vydechovaných plynů, saturace tkání kyslíkem, tělesná teplota i další veličiny.

Rutinně jsou využívány techniky lokální a regionální anestézie, které výrazně snižují pooperační bolestivost, stejně jako nutné dávkování celkových anestetik. Zvláštní zmínku mezi těmito technikami zaslouží epidurální anestézie, vhodná u všech procedur na zadní části těla.

Hospitalizace

Prostory:

Hospitalizace je umístěna v klidné suterénní části kliniky s přímým vstupem do oploceného výběhu. Hospitalizace pro kočičí pacienty je stavebně oddělená od části pro psy.

Vybavení:

Naši pacienti mají k dispozici individuální boxy, vybavené měkkými a protiskluzovými podložkami, tak aby měli zajištěno veškeré pohodlí. Ležící pacienti mají boxy doplněné o antidekubitní podložky.

Aplikace infúzí a léků je zajištěna pomocí infúzních pump a dávkovačů. Pro kritické pacienty je na hospitalizaci k dispozici i jednotka intenzivní péče, kyslíkový box a inkubátor.

Režim hospitalizace:

Na hospitalizaci je nepřetržitě přítomna služba, zajišťující nejen běžné potřeby našich pacientů (individuální venčení, krmení a napájení, úklid), ale především trvalou odbornou péči (monitoring klinického stavu, aplikaci léčiv, rehabilitaci).

Chirurgie

 • MVDr. Linda Vítězníková
 • Dr. Elta Hasa

Interní medicína

 • MVDr. Marie Kadeřávková

V rámci interní medicíny poskytujeme řešení následujících problémů:

 • gastrointestinálních problémů (žaludek, střeva, játra, pankreas, žlučový měchýř) projevujících se zvracením, průjmem, ikterem (žloutenka)
 • močových problémů včetně nadměrného pití a močení (PU/PD), hematurie, strangurie, polakisurie, akutního nebo chronického selhání ledvin, močových kamenů, obstrukce močových cest, močové inkontinence
 • hormonální a metabolická onemocnění jako je nadprodukce nebo nedostatečná tvorba hormonů štítné žlázy, problémy nadledvinek (Cushingův syndrom a Adisonova choroba), diabetes mellitus, hyperkalcémie aj.
 • onemocnění dýchacích cest (kašel, dušnost, intolerance zátěže)
 • infekční onemocnění způsobených viry, bakteriemi a jinými infekčními agens
 • jiná onemocnění způsobující nevysvětlitelné hubnutí, ztrátu apetitu a letargii

 

Pro diagnostiku a terapii těchto problémů využíváme nejen naše nadstandardní technické vybavení, ale především mnohaleté znalosti a zkušenosti:

 • důkladné klinické vyšetření pacienta
 • ultrasonografie (včetně sonografické diagnostiky portosystémového zkratu)
 • cytologii (s okamžitým vyhodnocením nálezu)
 • vlastní hematologický a biochemický analyzátor krve
 • endoskopii trávícího traktu (gastro, duodeno, kolonoskopii)
 • cystoskopii (včetně diagnostiky ektopického ureteru)
 • bronchoskopii
 • rinoskopii
 • biopsii
 • digitální radiografii
 • onkologickou diagnostiku a terapii
 • fluoroskopii
 • speciální laboratorní diagnostiku
 • kyslíkový box s termoregulací a nebulizátor

Kardiologie

 • MVDr. Vojtěch Novák, CertVA
 • MVDr. Lucia Turková

Z oblasti kardiologie poskytujeme tyto služby:

 • rentgenologické vyšetření dutiny hrudní
 • ambulantní EKG vyšetření
 • echokardiografické vyšetření včetně vyšetření dopplerem
 • nepřímé měření krevního tlaku
 • diagnostika a léčba srdečních arytmií
 • diagnostika a léčba vrozených srdečních vad, získaných chlopňových vad a kardiomyopatií
 • léčba onemocnění perikardu
 • chirurgické zákroky – PDA, perikardektomie, implantace pacemakeru
 • léčba akutního i chronického srdečního selhání
 • echokardiografické vyšetření psů před zařazením do chovu

Medicína fretek

 • MVDr. Linda Vítězníková

Fretčím pacientům nabízíme tyto služby:

 • preventivní péče: vakcinace, mikroskopické vyšetření uší (Otodectes cynotis), atest před výstavou, konzultace krmení, ošetření drápků, zubů, paranálních žlázek, USG diagnostika gravidity, kastrace samců i samic (chirurgicky i hormonálně)
 • přístrojová diagnostika: digitální RTG, USG (sonografie), echokardiografické vyšetření včetně vyšetření dopplerem, MRI (magnetická rezonance), cytologické vyšetření, vyšetření krve – biochemické, hematologické, endokrinní  hormony (na počkání nebo v externí laboratoři)
 • chirurgické zákroky: kastrace samců i samic, odstranění novotvarů, zákroky na uších, zákroky na trávicím traktu včetně odstranění cizích těles, ošetření zubů, chirurgické řešení inzulinomu, odběr histologických vzorků, …
 • interní medicína: terapie průjmu, zvracení, kašle, konzervativní management pacientů s inzulinomem, terapie kardiovaskulárních onemocnění, …
 • anesteziologie: anestézie fretčích pacientů u nás probíhá ve stejně vysokém standardu jako u ostatních pacientů, tj, pod dohledem anesteziologa po celou dobu anestézie až do úplného probuzení. Všichni pacienti mají zajištěny dýchací cesty intubací průdušnice, mají nitrožilní katetr. Monitorována je srdeční činnost, krevní tlak, složení vdechovaných a vydechovaných plynů, saturace tkání kyslíkem, tělesná teplota i další veličiny.
 • hospitalizace

Neurologie, neurochirurgie

 • MVDr. Petr Šrenk, DVM, Dipl. ECVN
 • MVDr. Miroslav Přikryl
 • MVDr. Pavlína Frajerová
 • Dr med. vet. Korina Šlogar

Oftalmologie

 • MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová
 • MVDr. Polina Rapekta

Díky velice rozsáhlému očnímu vybavení naše nemocnice také poskytuje odborné oftalmologické vyšetření.                                                              

Přístrojové vybavení

Štěrbinové lampy KOWA SL-15 a KOWA SL-17
iCare TonoVet (tonometr)
PanOptic (přístroj na vyšetření očního pozadí)
Nepřímý oftlamoskop (přístroj na posouzení očního pozadí)
Ocular ultrasound – oční sonografický přístroj na posouzení nitroočních struktur a retrobulbárních procesů
RetinoGraphics – přístroj na posouzení vidění pomocí barevného spektra světla
Retinoskop Heine – přístor na posouzení ostrosti vidění (dioptrické vady očí)
Koeppe gonioskopická čočka – posouzení iridokorneálního úhlu (goniodysplazie)
Diodový laser 810nm (LightLas, Lightmed) – přístroj na laserové operace očí (melanomy, glaukom, operace sítnice)
ERG přístroj (HmsERG, OcuScience) – přístroj na posouzení activity sítnice
Operační mikroskop
Fakoemulzifikátor
Lupy na posouzení očního pozadí

Provádíme vyšetření

Posouzení očních adnex (okolí očí, oční víčka, 3. víčka)
STT (Schirmer Tear Test) měření množství slz
Posouzení rohovky – traumata, ulcerace, speciální barvení pro detekci rohovkových defektů
Měření nitroočního tlaku
Posouzení přední oční komory, duhovky, čočky, sklivce
Posouzení očního pozadí
Sonografické posouzení oka a očnice
RTG vyšetření oka a očnice (kontrastní vyšetření slzných cest)
Cytologické a histologické vyšetření odebraných vzorků
Vystavujeme certifikáty na dědičné oční vady pro chovnost

Provádíme operace

 • Chirurgická korekce postavení víček (plastiky – entropium, ektropium, novotvary atd.)
 • Elektroepilace řas, řešení distichiazy, trichiazy, ektopické cilie
 • Operace 3. víčka (prolaps slzné žlázy, everze chrupavky, novotvary atd.)
 • Operace rohovkových lézí (traumata, cizí tělesa, vředy provedením keratotomie, keratektomie, konjunktiválních flapů, přešití 3. víčkem atd, aplikace kontaktních čoček
 • Aplikace t-PA do přední oční komory
 • Operace zákalu čoček metodou fakoemulzifikace, implantace umělých čoček
 • Extrakce luxovaných čoček, iridektomie atd.
 • Laserové operace očí – odstranění limbálních melanomů, uveálních melanomů, uveálních cyst, řešení glaukomů transsclerální cyklophotokoagulací, transpupilární retinopexe, demarkační retinopexe
 • Vitreoretinální chirurgie – pars plana vitrektomie a laserová retinopexe u pacientů s totálním odchlípením sítnice
 • Operace prolapsu bulbu, enukleace, eviscerace, řešení retrobulbalních procesů a konečných stádií dekompenzovaného glaukomu

Na oftalmologické vyšetření je vždy nutné se předem objednat.

CT vyšetření

 • MVDr. Markéta Holubová

(Výpočetní tomografie – Multislice helical CT, fan beam)

Systém našeho CT přístroje je postaven na moderních technologiích jejichž výsledkem je rychlé a kvalitní skenování různých regionů těla pacienta. Velkým benefitem je velice podrobné zobrazení velké části těla za velice krátký čas (řádově minuty), bez nutnosti změny polohy a další manipulace s pacientem. Výsledkem je 3D obraz těla, díky čemuž jsou viditelné i jinými metodami nezobrazitelné změny. Výpovědní hodnotu vyšetření dále zvyšuje speciální software, který umožňuje interaktivní rekonstrukci nasnímané studie. Pro maximální výtěžnost provedeného vyšetření dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními veterinárními radiology.

Nabízené služby:

 • široké spektrum CT vyšetření: celého těla, hlavy, dutiny hrudní, dutiny břišní a pánevní, ortopedické vyšetření i vyšetření jednotlivých orgánových systémů
 • CT zubů v rámci stomatologického ošetření
 • interaktivní rekonstrukce studie pro zvýšení obrazové kvality díky speciálnímu softwaru
 • zprostředkování posouzení CT studie zahraničními diplomovanými radiology
 • možnost poskytnutí celé studie prostřednictvím úložiště

Preventivní péče

 • očkování psů – vakcínami značky Nobivac
 • očkování koček – vakcínami Purevax a Nobivac
 • preventivní odčervení
 • odběr vzorků pro koprologické vyšetření
 • ošetření proti ektoparazitům – blechám a klíšťatům
 • vyšetření zvířat, která poranila člověka
 • vyšetření psů a koček před výstavou nebo cestou do zahraničí
 • čipování psů a koček, vystavování pet pasů
 • celkové preventivní vyšetření mladých i geriatrických psů a koček (klinické vyšetření, vyšetření krve a moči)
 • stanovení hladiny progesteronu a stanovení vhodné doby pro krytí
 • diagnostika březosti (sonograficky, rentgenologicky)

 

 

 

Stomatologie

 • MVDr. Zuzana Karabová

Díky vysokému standardu celkové inhalační anestézie nabízíme ošetření zubů i u anesteziologicky náročnějších pacientů (pacientů s celkovým onemocněním včetně onemocnění srdce, geriatrických pacientů, miniaturních a brachycefalických plemen). Pro vyšší komfort našich pacientů během zákroku i po něm využíváme rutinně techniky lokální anestézie.

Nabízíme tato ošetření zubů psů a koček:

 • stomatologické vyšetření
 • odstranění zubního kamene ultrazvukem
 • leštění zubního povrchu
 • extrakce poškozených zubů (otevřenou i uzavřenou technikou)
 • ošetření oronazálních píštělí
 • léčba gingivitidy, gingivostomatitidy
 • instruktáž domácí péče