VETINO Jaggy Praha - Veterinární klinika
CZ
menu

UPOZORNĚNÍ: KORONAVIRUS!

Vážení klienti,

dle usnesení vlády naše činnost zůstává zachována a cesta k veterináři není zakázaná. Žádáme vás o dodržování hygienických pravidel a o snahu minimalizovat pravděpodobnost nakažení našeho personálu a sebe navzájem.

Je nutné aby každý klient dodržoval aktuální nařízení vlády. Bez respirátoru nebude umožněn vstup na kliniku.

Pokud pojedete na vyšetření nebo objednaný lékařský zákrok na naší veterinární kliniku z jiného okresu, stačí mít u sebe zaškrtnutý formulář uvedený na stánkách Ministerstva vnitra (formulář) nebo čestné prohlášení.

Nadále platí:

– Ošetřujeme výhradně objednané pacienty. Dveře kliniky budou zavřené, do čekárny budete vpuštěni v době objednání. Informujte nás intercomem u vchodu, nebo telefonem na č. 235 097 540 o svém příjezdu. Po vstupu na kliniku použijte dezinfekci. Bez respirátoru nebude umožněn vstup na kliniku.

– Pokud jste v karanténě, nebo máte teplotu či příznaky onemocnění dýchacích cest, nevstupujte k nám, zajistěte v případě nutnosti jiný doprovod svého zvířete.

– Se zvířetem vstupujte do prostor kliniky pouze jeden.

– Před vstupem na kliniku použijte dezinfekci, která je k dispozici.

– Udržujte důsledně mezi sebou navzájem a personálem odstup 2 metry.

– Přednostně používejte platební kartu.

Děkujeme za pochopení

Klinika VETINO Jaggy Praha